Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

De leveringskosten

Indien de bestelling slaat op een stoffelijk goed (boek, kledij, huishoudapparaat, …) of op een dienst die wordt gematerialiseerd door de levering van een goed (abonnement op een papieren tijdschrift), dan wordt die uitgevoerd via een traditioneel transportmiddel (pakketpost, expresdienst per vliegtuig, trein of boot, of via de weg…) en worden daarvoor meestal vervoers-, leverings- of frankeringskosten aangerekend aan de klant.

Die kosten worden normaal gezien berekend volgens de leveringswijze die de klant kiest (bijvoorbeeld expreslevering) en het aantal aangekochte artikelen (gewicht, omvang, hoeveelheid…). Deze informatie moet reeds bij de tekoopaanbieding op heldere en ondubbelzinnige wijze worden vermeld op uw website, als die voor consumenten bedoeld is. Als het bedrag van de vervoers-, leverings- of frankeringskosten redelijkerwijs niet op voorhand kan worden berekend, moet u op zijn minst vermelden dat ze kunnen worden gevraagd. Is het omwille van de aard van het goed onmogelijk om het terug te zenden via de post, dan moet u de consument op de hoogte brengen van de kosten van terugzending (als die kosten niet op voorhand kunnen berekend worden, moet worden aangegeven dat ze vorderbaar zijn en hoog kunnen oplopen, en moet u een redelijke schatting van de maximumprijs opgeven, bv. gebaseerd op de leveringsprijs).

Zijn uw klanten consumenten, dan moet op uw website duidelijk worden aangegeven of er leveringsbeperkingen gelden vanaf de uitnodiging tot aankoop (met andere woorden nog voor de bestelling wordt geplaatst). Hebt u bovendien een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten of een abonnement genomen, worden alle kosten per facturatieperiode in de totaalprijs opgenomen. Geldt een vast tarief, dan omvat de totaalprijs alle maandelijkse kosten. Kunnen de totale kosten niet op voorhand worden berekend, dan moet u de consument inlichten over de manier waarop de totaalprijs wordt berekend.

Als u uw informatieplicht ten opzichte van de consument niet naleeft wat de bijkomende kosten betreft (vervoer, levering, frankering, andere eventuele kosten en de kosten die niet op voorhand kunnen worden berekend), dan moet de consument die kosten niet betalen.

U kan tevens aan de klanten voorstellen om hun pakket af te halen in een regionaal depot. Het is bovendien belangrijk dat de aangeboden leveringswijzen de leveringstermijnen respecteren.

U wenst nog meer informatie?

Wat zegt de Belgische wet over de aanduiding van de prijzen?

Het facturatie-en leveringsadres

Regionale depot

Welke informative moet ik aan de klant verschaffen voor de bestelling?