Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

De betalingswijzen

Welke betalingswijze voorstellen aan de klant ?

Op uw site kan u verschillende betalingsmogelijkheden aanbieden. Uiteraard staat het u vrij die betalingswijze te kiezen die voor u het meest geschikt is, voor zover u de mogelijkheid biedt te betalen na levering.

De meest verspreide en meest praktische online betalingswijze is veruit de kredietkaart. Niet alleen is dit betalingsmiddel wereldwijd verspreid, hetgeen u de mogelijkheid biedt een grensoverschrijdende klantenkring op te bouwen, maar bovendien is het bijzonder klantvriendelijk, vermits geen specifieke uitrusting vereist is en uw klant u enkel zijn naam, het nummer, de vervaldatum en de controlecode van zijn kredietkaart moet meedelen om de betaling uit te voeren.

Ter herinnering, indien uw klant een consument is, heeft u de verplichting hem te informeren omtrent de aangeboden betalingsmodaliteiten en dit voor en na het sluiten van de overeenkomst.

Er bestaan tevens andere betalingswijzen die u kunt voorstellen aan uw klanten. Zo is het nu tevens mogelijk om een betaling voor te stellen via debetkaart Bancontact/Mistercash of per elektronische overschrijving via de software van homebanking of bijvoorbeeld via het systeem Paypal.

Indien U niet over interne hulpmiddelen beschikt om een beveiligd betalingssysteem te kunnen aanbieden, kan u dit systeem in onderaanneming aanbieden via een gespecialiseerde vennootschap zoals Banksys, Bank Card Company, Ogone, Paybox, Klik&Pay of via een bankinstelling.


Hoe een betaling via de GSM aanbieden ?

Dankzij de aangeboden diensten, in het bijzonder door de vennootschappen Tunz of Banxafe, is het mogelijk een betaling via de GSM te verrichten.

In het Banxafe-systeem dient de begunstigde van de betaling een verzoek in op zijn GSM, de klant ontvangt een SMS en bevestigt zijn akkoord te betalen dankzij een geheime code. Klant en handelaar ontvangen een boodschap ter bevestiging van de transactie. Deze wijze van betaling is toegankelijk voor de consumenten die klanten zijn van BASE, Mobistar of Proximus en houders zijn van een bankkaart Bancontact/Mister Cash. De verkoper dient over een Belgische bankrekening te beschikken. Beide partijen dienen over een SIM-kaart te beschikken die de technologie m-banxafe aanbiedt: dit kan worden bekomen in de winkels van de drie telefoonoperatoren. Vervolgens dient een geheime code te worden gekozen en dient men zijn GSM te verbinden met de bankrekening. Voor meer informatie:

http://www.m-banxafe.be/

De vennootschap Tunz biedt tevens een betalingsdienst aan via de draagbare telefoon door een systeem van portemonnee beheerd door Tunz. Meer informatie: http://www.tunz.com/

Hoe in een online betaling voorzien met een klassieke bankkaart ?

Opdat uw klant kan betalen met zijn bankkaart met een chip Bancontact/Mister Cash op het internet:

  • De bank van uw klant dient te zijn verbonden met de dienst: dit is reeds het geval voor de meerderheid der banken
  • Uw klant dient over een Web Banking abonnement te beschikken. De Bancontact/Mister Cash betalingen op het internet worden beschermd door het gebruik van het veiligheidsinstrument Web Banking, verschaft door uw bank ("digipass" of andere).

Uw klant dient zijn kaartnummer te kennen voor de internet aankopen: bij de betaling vraagt men hem om een kaartnummer en een vervaldatum. Deze zijn nog niet op gestandaardiseerde wijze ingeschreven op alle kaarten, maar in het algemeen kan hij ze online bekomen via de website van zijn bank.

Op uw site dient uw klant het logo Bancontact/MisterCash aan te klikken. Op een eerste scherm wordt gevraagd zijn kaartnummer en vervaldatum in te geven. Op basis van dit nummer wordt een scherm van de bank geopend waarop hem wordt gevraagd het bedrag van de transactie na te gaan en zich te identificeren door middel van de online veiligheidsmodule die werd verschaft door de bank (zelfde instrument als voor Web Banking). Na deze etappe keert uw klant terug naar uw site alwaar een bevestigingsscherm u informeert omtrent het slagen van de transactie.

Wat is het Paypal systeem ?

PayPal is een soort van virtuele bank die in het algemeen wordt gebruikt voor de verkopen tussen particulieren. Het kan echter tevens worden gebruikt om ondernemingen te betalen.

De PayPal inschrijving bestaat erin een rekening te openen via dewelke elke onderneming fondsen kan ontvangen die worden gestort door een klant die op Paypal is aangesloten, met een commissie die door PayPal wordt weerhouden op de ontvangen betaling.

Het is een middel van betaling op het internet waardoor uw klant zijn betalingen op het internet kan versturen via een electronisch adres zonder dat hij bij de transacties aan de verkoper de coördinaten van zijn bankkaart dient mee te delen. Immers zal deze informatie slechts worden meegedeeld door de koper op het ogenblik waarop hij het geld op zijn Paypal rekening plaatst.

Opgepast voor oplichters: van de Paypal site bestaan er identieke copieën die zich voordoen als de authentieke site. Het gaat om de techniek genaamd spoofing.

Dit soort van betaling laat aan uw klanten met een Paypal rekening toe om u op beveiligde wijze te betalen.

Hoe deze betalingsinstrumenten op uw site voorzien ?

Indien u niet over interne hulpmiddelen beschikt om een beveiligd betalingssysteem aan te bieden, kan u dit systeem in onderaanneming aanbieden via een gespecialiseerde vennootschap zoals:

Banksys, Bank Card Company, Ogone, Paybox, Klik&Pay of uw bankinstelling.

Hierover meer weten:

De betaling via kredietkaart

De betaling via de klassieke bankoverschrijving

Met welke technische middelen kunnen online betalingen worden beveiligd ?