Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

Welke informatie moet ik aan de klant bezorgen na de bestelling?

Indien u een overeenkomst met een consument aangaat:

Is de bestelling geplaatst, dan moet u via elektronische weg de ontvangst van de bestelling bevestigen en daarbij een samenvatting van de bestelling weergeven. (NB: u kunt contractueel van deze verplichting afwijken als de klant geen consument is). Het kan een webpagina zijn, afgebeeld op het scherm, waarop de registratie van de bestelling wordt bevestigd (die moet gemakkelijk kunnen worden afgedrukt). U kunt de klant ook een bevestigingse-mail sturen waarin het nummer van uw bestelling en de details weergegeven zijn.

Binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst (ten laatste op het moment waarop het goed wordt geleverd of nog voor de dienst wordt verleend), moet u ook op een duurzame drager bevestiging geven van de afgesloten overeenkomst (bijvoorbeeld: een e-mail, een USB-sleutel, een harde schijf, enz., maar niet een hyperlink in een e-mail die verwijst naar de website van de onderneming). Die bevestiging moet alle precontractuele informatie bevatten die de onderneming u heeft moeten meedelen (informatie over het aankoopproces moet niet worden opgenomen in de bevestiging van de afgesloten overeenkomst). Tenzij u die informatie op voorhand al aan de consument heeft meegedeeld op een dergelijke duurzame dragger.

Heeft de overeenkomst betrekking op het leveren van een digitale inhoud zonder materiële drager, en heeft de consument u vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven om met het leveren ervan te beginnen, en heeft hij daarbij erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest, dan moet dat ook in de bevestiging worden vermeld.

Noteer dat al die informatie deel uitmaakt van de overeenkomst die met de consument werd afgesloten en dat u ze niet kan wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de consument.

Indien u een overeenkomst met een handelaar aangaat:

Tussen handelaars is het toegestaan contractueel af te wijken van de verplichting om een ontvangstbevestiging van de bestelling te versturen. Let wel, als de overeenkomst geen afwijking voorziet, blijft de verzending van een ontvangstbevestiging verplicht.

Bovendien bent u niet verplicht hem een document te bezorgen waarin alle hierboven vermelde informatie betreffende de overeenkomst wordt bevestigd.

Hoe vermijden dat de klant vergissingen in zijn bestelling begaat?

Hoe het bestelproces op mijn website organiseren?

Wanneer ben ik contractueel gebonden ?