Handelaar
Background image
Commerçant
Commerçant
Commerçant

De verwerking van persoonsgegevens

Door persoonsgegevens van uw klanten te verzamelen, dient u de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen en aan uw klanten een beleid ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer aan te bieden waarvan zij kennis dienen te nemen alvorens hun persoonsgegevens over te maken. Het is voorzichtig om op de site een hyperlink te voorzien die naar dit beleid verwijst en dit op alle pagina's van de site. Vergeet niet dat het beleid van de privacy op uw klanten slaat, die het aanvaarden door een aankoop te verrichten, en op uw bezoekers die de mogelijkheid moeten hebben uw beleid van de privacy te lezen indien u gegevens van bezoekers verzamelt.

 

U wenst nog meer informatie?

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?

In welke gevallen ben ik onderworpen aan de verplichting tot aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Hoe een aangifte indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Onder welke voorwaarden kan ik persoonsgegevens verwerken?

Onder welke voorwaarden kan ik persoonsgegevens verzamelen?

Welke andere informatie kan ik afbeelden op mijn site?

Op welk ogenblik dient de betrokken persoon te worden geïnformeerd?

Kan ik gegevens via derden bekomen?

Welke gegevens kan ik verzamelen?

Welke technieken kan ik gebruiken om online persoonsgegevens te verzamelen?

Welke zijn de rechten waarover de betrokken personen beschikken?

Wat moet ik doen met de verzamelde gegevens?

Kan ik persoonsgegevens overmaken aan een ander land?